Świetlica Szkolna


Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białej Podlaskiej


Plan zajęć dnia świetlicy szkolnej


6:45 – 8:30 – Schodzenie się dzieci, rozmowy, pogadanka z dziećmi, zabawy integracyjne, śniadanie.

8:30 – 10:00 – Zajęcia programowe zgodne z planem pracy świetlicy . Zajęcia tematyczne (plastyczno- techniczne, czytelnicze, zajęcia kultury żywego słowa, literackie, konkursy, quizy, zagadki, rebusy, zajęcia integracyjne).

10:00 – 12:00 – Dowolne gry i zabawy dzieci (gry planszowe, klocki, układanki, rysowanie, kolorowanie obrazków). Zabawy i gry ruchowe w sali gimnastycznej , na placu zabaw.

12:00 – 13:00 – Przerwa obiadowa, indywidualne gry i zabawy wg zainteresowań dziecka (gry planszowe, przeglądanie prasy dziecięcej, kolorowanie malowanek, rysowanie, czytanie), relaks przy muzyce.

13:00 – 14:00 – Odrabianie lekcji, praca z podręcznikiem, ciche czytanie, nauka własna, gry dydaktyczne, pomoc dzieciom mającym trudności w nauce.

14:00 – 15:00 - Gry i zabawy na placu zabaw (zwłaszcza w okresie wiosny i lata). Zajęcia muzyczno – ruchowe. Spotkania z filmem i literaturą dziecięcą

15:00 – 16:00 – Gry i zabawy ze śpiewem, zajęcia plastyczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą, konkursy, zabawy wg zainteresowań dzieci.

16:00 – 17:00 – Relaks przy muzyce, odpoczynek, porządkowanie sali.
Kreator stron www - przetestuj!