Świetlica Szkolna


Szkoła Podstawowa Nr 9 w Białej Podlaskiej


O nas


 


 Witamy i zapraszamy do odwiedzenia naszej strony, która w całości poświęcona jest działalności świetlicy szkolnej funkcjonującej  w Szkole Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej.  

 ŚWIETLICA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 6.45 DO 17.00. 

 

  Wychowawcy: 


-Violetta Kołodziejczuk 


-Beata Drwięga  


-Agnieszka Matusiak


-Joanna Wójcik

-Dorota Artemiuk

         Działalność  świetlicy prowadzona jest w oparciu  o  plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z planem pracy szkoły. Naczelnym celem jest zapewnienie opieki dzieciom rodziców pracujących zawodowo. 


        W zajęciach uczestniczą głównie dzieci z klas 1-3 oraz w niektórych przypadkach uczniowie z klas 4.  


        Nauczyciele układają tematykę zajęć według następujących rodzajów działalności: językowej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, przyrodniczej, ekologicznej. W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują postawy prospołeczne, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i zachowania asertywne. 


        Dzieci korzystające ze świetlicy biorą udział w różnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. We współpracy z Samorządem Uczniowskim świetlica przygotowuje kiermasze świąteczne. Dekoracje, ozdoby i kartki wykonywane są ręcznie przez dzieci przy pomocy nauczycieli, a uzyskany dochód jest przeznaczony na cele świetlicy.  


        Nauczyciele systematycznie organizują ekspozycje prac plastycznych dzieci, przygotowują przedstawienia i inscenizacje, na które zapraszają uczniów z klas 0-4 oraz dzieci z Przedszkola nr 13.  


        Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, gdyż mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań.  


 


                                        U NAS  PANUJE ZAWSZE MIŁA I SERDECZNA ATMOSFERA   


 


     Z     A      P      R     A    S    Z    A    M    Y !!!

Kreator stron www - przetestuj!